RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Servis stabilných hasiacich zariadení

Pravidelné kontroly, údržba a servisné prehliadky sú nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania každého požiarnotechnického zariadenia. Naši odborne školení pracovníci vykonávajú pravidelné kontroly a údržbu stabilných hasiacich zariadení, ako aj záručný a pozáručný servis na kvalitatívne vysokej úrovni. Taktiež zabezpečujeme nepretržitú 24-hodinovú pohotovostnú službu.

Všetky práce sú realizované pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti montáže, opráv, kontrol a údržby stabilných hasiacich zariadení v celom rozsahu portfólia našej spoločnosti.