RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Požiarna ochrana

Požiarna prevencia je základným pilierom pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi.

Splnením legislatívnych požiadaviek oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom profesionálneho tímu odborníkov sa oplatí predchádzať vzniku požiaru aj tam, kde je prevádzka vybavená automatickým stabilným hasiacim zariadením, alebo elektrickou požiarnou signalizáciou, ktoré môžu pomôcť len pri likvidácii požiaru, jeho vzniku však nezabránia.


Školenia a odbornú prípravu, preventívne požiarne prehliadky, vykonávanie cvičných požiarnych poplachov, kontrolu požiarnych uzáverov, či odborný pohľad na zmeny v užívaní stavby a zastupovanie pred štátnym požiarnym dozorom zabezpečujeme na mieru, a konkrétne podmienky.