RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Ochrana osobných údajov

Informačná doba dáva nekonečné možnosti a nástroje na zneužitie osobných údajov každého z nás. Preto každý, kto spracováva osobné údaje fyzických osôb, by mal zabezpečiť ich ochranu, a to najmä pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením alebo akýmkoľvek iným zneužitím.

Ochrana osobných údajov sa aktuálne dostala medzi top priority v oblasti bezpečnosti, aj preto si vyslúžila naše samostatné web stránky, ktoré nájdete na adrese www.bezpecnostnyprojekt.info