RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Drenčer

V zásade je to systém podobný sprinklerovému zariadeniu, ale bez tepelných poistiek vo výstrekových hlaviciach, ktoré zabraňujú výstreku vody. Pri aktivácii zariadenia sú potom všetky inštalované výstrekové hlavice v činnosti súčasne, a hasenie sa vykonáva celoplošne. Takéto zariadenie sa preto nazýva aj záplavovým zariadením. Aktivácia zariadenia môže byť hydraulická alebo pneumatická, na základe teploty, kedy sa použijú samostatné aktivačné potrubné vetvy so sprinklerovými hlavicami s tepelnou poistkou, alebo aktivácia je zabezpečená elektronicky, na signál elektrickej požiarnej signalizácie.


Uplatnenie tohto druhu hasiaceho zariadenia sa nachádza pri prevádzkach s rýchlo sa šíriacim požiarom, kde dodávka hasiva je požadovaná celoplošne, ako napr. prevádzky s vysokou prašnosťou, ochrana trafostanice a pod.

Ďalšie formy využitia sú ako chladiace zariadenie pri požiari na technologických či skladových nádržiach, ochrana pred sálavým teplom, vodná clona.

Hladáte správny typ hasiaceho zariadenia? Pozrime sa na to spoločne...