RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

PRODUKTY

Kvalita bez kompromisov


Požiarne konštrukcie pre bezpečnú stavbu, elektrická požiarna signalizácia pre včasné zistenie požiaru a hasiace zariadenie pre jeho úspešnú likvidáciu. A rozumieme aj ich správnej kombinácii, súčinnosti a vzájomnému ovplyvňovaniu sa.

Vaše preferencie a možnosti určia smer, my navrhneme najefektívnejšie riešenie a zabezpečíme jeho realizáciu.Navrhujeme optimálne riešenia, poskytujeme dôkladnú realizáciu a nadštandardný servis


Úspech realizácie začína dobrým projektom. Optimálne riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, výber a návrh správneho typu hasiaceho zariadenia s komplexným pohľadom na prítomné riziká sú našim inžinierom prirodzené.

Naši odborne spôsobilí špecialisti sú pripravení navrhnúť aj individuálne riešenia, zabezpečiť ich realizáciu a poskytnúť adekvátny záručný i pozáručný servis.

Služby

Preberáme plnú zodpovednosť za prípadné nedostatky zistené kontrolnými orgánmi


Fundovaný, skúsený tím odborníkov zabezpečuje dodávateľským spôsobom každodenné úlohy pre oblasť bezpečnosti, od požiarnej ochrany a bezpečnosti a zdravia pri práci, cez environmentálnu bezpečnosť, až po ochranu osobných údajov.

Využite synergiu poznatkov z jedného miesta pre rôzne oblasti, šetrite čas a financie.