RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Penové hasiace zariadenia

Nie všetko sa dá hasiť vodou. Hasiaca pena síce stále obsahuje viac ako 90% vody, ale správnym návrhom a aplikáciou môžu jej vlastnosti účinne brániť procesu horenia. Typickým príkladom použitia sú horľavé kvapaliny, ktoré vyžadujú osobitný prístup nie len pri skladovaní a manipulácii, ale takisto pri prípadnom požiari.

Podľa objemu napenenia roztoku vody a penidla sa dá rozdeliť hasiaca pena na penu ťažkú, strednú a ľahkú. Kým u ťažkej peny sa vytvorí z jedného litra roztoku menej ako 20 l peny, u peny ľahkej je tento pomer väčší ako 200.


Penová vrstva pokryje povrch alebo vyplní priestor, zamedzí prístupu kyslíku a tým uhasí požiar a zároveň bráni opätovnému vznieteniu horľavej kvapaliny či materiálu. Pri hasení horľavých kvapalín jedným zo základných faktorov, ktoré sa musia zohľadniť pre správny návrhu je, či kvapalina je alebo nie je miešatelná s vodou, napr. alkoholy.

Penové stabilné hasiace zariadenie sa používa napr. na ochranu skladov a nádrží horľavých kvapalín, jej výrobných prevádzok, rafinérií, skladov nebezpečných látok, letiskových hangárov a pod.

Kedy, ktorý systém, akú penu či penidlo použiť? Spoľahnite sa na naše bohaté skúsenosti pri zadefinovaní možných rizík a výberu najefektívnejšej aplikácie.