RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Elektrická požiarna signalizácia

Detekcia požiaru v počiatočnej fáze horenia môže zachrániť ľudské životy, či predísť vzniku nenahraditeľnej škody. Dym, ako sprievodný jav horenia so svojimi jedovatými zložkami, ohrozuje zdravie a život v oveľa väčšej miere ako samotný oheň a vysoké teploty.

Rýchla a citlivá detekcia pre účinné riadenie hasiaceho procesu môže byť nevyhnutnosťou, napr. pri ochrane informačných technológií, či kultúrneho dedičstva s nenahraditeľnými škodami v prípade požiaru.


Správny výber a efektívne riešenie pre Vašu ochranu, alebo na ochranu Vašich hodnôt, vyžaduje zohľadnenie všetkých faktorov požiarnej bezpečnosti pri návrhu riadenia a súčinnosti jednotlivých technických zariadení a manažmentu následnosti krokov. Pozrime sa na to spoločne...